Alumniutskottet

Alumniutskottet har som huvudsakligt mål att upprätthålla en god kontakt med sektionens alumner, d.v.s. studenter som har tagit examen. Förhoppningen är att alumnerna ska kunna dela med sig av erfarenheter från arbetslivet till studenterna, samtidigt som TBi-sektionens alumniverksamhet ska kunna fortsätta vara en mötesplats för medlemmar som tagit examen.

De tre huvudområden som alumniutskottet ägnar sig mest åt är mentorskapsprogrammet, Skugga en alumn och Alumni-Pub. Utöver detta anordnar vi bland annat lunchföreläsningar med alumnerna och representerar TBi-sektionen på olika tillställningar för LiU:s alumner.

Mentorskapsprogrammet

För att stärka banden mellan alumner och studenter jobbar alumniutskottet sedan några år tillbaka med ett så kallat mentorskapsprogram. Det innebär i praktiken att en student paras ihop med en alumn som under ett år agerar ”mentor” åt studenten.  Många studenter gör det i slutet av sin studietid, då alumnen kan fungera som en stöttepelare när man söker ex-jobb och börjar ta de första stegen ut mot arbetslivet.

Alumniutskottet har det övergripande ansvaret för att driva mentorskapsprogrammet genom att para ihop och förmedla kontakten mellan de alumner och studenter som har visat sitt intresse. I början av mentorskapsprogrammet hålls en kick-off för samtliga deltagare och det är också alumniutskottets ansvar att kontinuerligt utvärdera och förbättra mentorskapsprogrammet.

Skugga en alumn

Att skugga en alumn liknar när en gymnasieelev skuggar en universitetsstudent. Det går ut på att man bildar par mellan alumner och studenter inom sektionen. Tanken är att studenterna under en hel eller halvdag får följa med alumnen och få en inblick i arbetslivet efter våra utbildningar.
Detta projekt riktar sig främst till sektionens övre årskurer och väldigt givande då det tillåter våra studenter att få en djupare insyn i en vanlig arbetsdag efter TBi.

Förutom detta jobbar vi även med alumni-tidningen, rekU-bladet, lunchföreläsningar och pubar för alumner i Göteborg och Stockholm.

Alumni-Pub

Tanken med puben är att bjuda in alumner till universitet som får berätta om vad de gjort sedan examen. Kvällen avslutas med mingel där studenterna får möjlighet att på egenhand prata studier och yrkesliv med alumnerna. Ytterligare alumner än de som ombedes hålla ett kortare föredrag är även de inbjudna att delta under puben.

Syftet med puben är att visa studenterna på TBi-sektionen vad vi kan jobba med i framtiden, och även att ge dem möjlighet att ta del av alumnernas erfarenheter och kunskaper.

Vi samarbetar här med aktivitetsutskottet GörU för att anordna en informativ pub där studenter på en avslappnad nivå kan mingla med alumner.

Alumniutskottet vill gärna ha fler medlemmar till vår verksamhet.

 

Vid frågor, kontakta Josefin Flach på alumni@tbi.lintek.liu.se