Inledande kurser

Inledande kurser för en kemisk biolog

Ditt första år

BöckerSom på nästan alla civilingenjörsprogram, innefattar det första året på Teknisk Biologi ett flertal kurser med mycket grundläggande karaktär. Du får lära dig grundprinciperna inom framförallt matematik och kemi, två ämnen som återkommer genomgående i utbildningen. Ibland kan det vara svårt att se nyttan i allt man ska lära sig, men ju längre in på utbildningen du kommer desto mer kommer du upptäcka användningsområdet av alla baskunskaper. Framförallt under det tredje året börjar kunskaper från tidigare kurser att knytas samman.

Matematisk Grundkurs

Grunken, som den kallas av oss studenter, är den första kursen man träffar på när man börjar på universitetet. Denna är gemensam för alla civilingenjörsutbildningar. I början av kursen repeteras tidigare kunskaper från gymnasiet för att sedan bygga vidare på en grund för fortsatta studier inom matematik. Du lär dig under kursens gång bland annat att räkna med absolutbelopp, rotekvationer och behandlar uttrycken definitionsmängd och värdemängd. Man får även lära sig att använda ett korrekt matematisk språk. Under denna kurs har man både föreläsningar, lektioner och handledartimmar, så det finns alltid någon att fråga om det skulle behövas.

Allmän kemi 1&2

Dessa kurser är likt grunken, till en början lite repetition men syftar också till att utveckla en bra grund för de fortsatta studierna i kemi. Både lärare och litteratur i denna kurs är mycket bra och tar upp det viktigaste. Detta är också en labbkurs vilket innebär att en viss del av kursen går ut på att få prova på det praktiska arbetet i ett labb. Under kurserna behandlas atomen och molekylers uppbyggnad, nomenklatur, kemiska reaktioner, kemisk jämvikter och dessutom hur man skall bete sig då man är på labbet.

Envariabelanalys 1&2

GrunkEn av de mest centrala kurserna på ett civilingenjörsprogram och en av de viktigaste matematikkurserna. Du lär dig räknelagar för gränsvärden, derivator, primitiva funktioner och differentialekvationer. Du kommer även i kontakt med begrepp som Taylorutvecklingar, generaliserade integraler och numeriska serier, tillsammans med mycket annat.

Cellbiologi

Cellbiologikursen är den första biologikurs du kommer att träffa på. Här får du lära dig om de byggstenar som ligger till grund för celler av både växt- och djurrike. Stor del av kursen går ut på att kunna skilja dessa åt genom funktion och uppbyggnad på cellnivå. Exempelvis hur de utför fotosyntes, hur de delar sig och blir fler, hur ämnen tas in i cellen för att användas vidare. På labbet får du se på olika celltyper och göra försök på dem för att få förståelse för deras olika funktioner. Du lär dig även att använda mikroskåpet på korrekt sätt.

Biokemi 1

Kursen ger grundläggande kunskaper om biomolekylers struktur och funktion, samt om ämnesomsättningen i den levande cellen. På labbet, inom biokemin, används vanliga separations- och analysmetoder. Kursen är relevant för utbildningen mest eftersom den återkommer i flera senare kurser som t.ex. Biokemi 2 och Cellbiologi. Kursen brukar vara mycket uppskattad.

Organisk Kemi 1

Böcker

Kursen ger en inblick inom ämnet organisk kemi. Grundläggande nomenklatur, reaktioner och rektionsmekanismer är en del av innehållet i kursen. På labb får man praktisera elementär organisk kemisk laboratorieteknik. Kursen är mycket relevant för utbildningen då den används såväl inom senare kurser inom organisk kemi samt inom kurser i biokemi och brukar vara mycket uppskattad.

Genetik

Under denna kurs får du lära dig grundläggande genetik, vilket involverar bl.a. korsningsscheman, celldelning, evolution och mutationer i ditt DNA. Kursen består av tre duggor som är till för att du ska hänga med under kursen. Kursen avslutas sedan med en tenta. Även här ingår laborationer, bland annat får du undersöka bananflugors egenskaper.

Mikrobiologi

Mikrobiologin håller likt cellbiologin till i mikroskåpets blickfång. Du behandlar här de minsta levande organismerna, bakterier och virus. Du lär dig hur de gör för att överleva, hur de ser ut och hur de är uppbyggda. Förståelsen för hur de fungerar hjälper oss att hitta botemedel mot de sjukdomar de skapar (vilket kort behandlas under kursen). Under laborationerna i kursen får man lära sig att odla bakterier, olika metoder för att skilja dem åt och även att tillverka odlingsplattor där bakterierna kan växa till.