Master Naturvetare

Masterinriktningar Naturvetare KB

BildMaster’s programme Experimental and Medical Biosciences, 120 hp

Masterprogrammet Experimental and Medical Biosciences förbereder dig för en vetenskaplig karriär inom det breda området Life Sciences med särskild tonvikt på att förstå cellulära och molekylära mekanismer som rör hälsa och sjukdomar. Programmet är utformat för att ge dig de senaste kunskaperna inom biomedicin och närliggande ämnen. Syftet med programmet är att blanda teoretiska kunskaper med praktiska färdigheter.

Efter programmet är du väl förberedd för en karriär inom läkemedels- och sjukvårdsindustrin. Du kommer att kunna arbeta med biomedicinsk forskning, utveckling eller inom produktionsföretag, i den offentliga sektorn eller inom den akademiska världen genom forskarutbildning.

Detta är ett helt nytt program som kommer startas hösten 2013 och är ett samarbete mellan Hälsouniversitet (HU) och tekniska högskolan. Programmet kommer till största del att bedrivas i lokalerna på HU.

Länk till hemsidan för programmet (obs. står ej i studiehandboken)

 

Masterprogrammet Organisk syntes/Läkemedelskemi, 120 hp

Programmet omfattar design, syntes och utvärdering av lågmolekylära, biologiskt aktiva organiska molekyler. För att driva utvecklingen av molekyler med inriktning mot läkemedel krävs kunskaper i organisk syntes och läkemedelskemi kompletterade med fördjupande kunskaper i proteinkemi och inblick i molekylär biologi (farmakologi, fysiologi, cellbiologi, mikrobiologi), molekylmodellering och strukturkemi. Arbetsmarknaden utgörs av bioteknikbolag med läkemedelsfokus och stora läkemedelsbolag, men även andra områden där behov finns av organisk syntesteknik. Programmet ger också en god bas för fortsatta forskarstudier.

Lågmolekylära, biologiskt aktiva föreningar utgör verktyg i livsvetenskaplig forskning och annan tillämpad forskning med inriktning mot struktur- effektsamband. Ett exempel på att organisk syntesmetodik har gjort framställning av läkemedel mot virussjukdomar framgångsrik är utvecklingen av selektiva enzymhämmare vilka hämmar virusförökning. På detta sätt utvecklas läkemedel mot t.ex. HIV, hepatit C och influensavirus. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Utbildningsplan | Programplan

 

B-husetMasterprogrammet Protein Science, 120 hp

Visst är proteiner fascinerande! Med de enkla aminosyrorna som byggstenar bygger kroppen upp de mest komplexa strukturer, som med väl avvägd affinitet, stabilitet och dynamik styr våra livsprocesser. Inom både forskning och industri pågår just nu en enorm aktivitet för att öka vår kunskap om hur vi kan skapa nya proteiner med ändrad eller förbättrad funktion. Sådana designade biomolekyler kan användas både för analys, rening och detektion, men även för aktiva ingrepp där livsprocesserna gått snett: peptid- och proteinläkemedel är en av de mest expansiva delarna av bioteknologibranschen idag.

Som mastersstudent inom detta område kommer du att få specialistkunskaper om proteiners struktur och funktion. Du kommer att uppmuntras att arbeta med egna frågeställningar och utveckla/testa egna hypoteser i nära samarbete med forskargrupper inom området. Linköpings universitets starka ställning inom tvärtvetenskapligt tänkande i forskning och undervisning, tillsammans med forskning på internationell nivå inom proteinvetenskap garanterar dig en utbildning för framtiden.

Utbildningsplan | Programplan