Masterinriktningar

Masterinriktningar Teknisk Biologi

Industriell bioteknik och produktion / Industrial Biotechnology and Production

Inriktningen syftar till att bygga upp en ingenjörskompetens inom området bioteknik för produktion och produkter inom den industriella läkemedels- och diagnostikasektorn. Detta är ett mycket brett område som spänner över produktion av t.ex. små molekyler som antibiotika och vitaminer, gentekniskt framställda proteiner och DNA- vektorer, vaccinpreparat, antikroppar samt nya produkter som stamcellskulturer för terapi och diagnostiktillämpningar. Inom svensk bioteknik har denna typ av produkter och produktionen av dem en stark position i såväl mindre som större företag.

QDSensorer och material i biomedicin / Devices and Materials in Biomedicine

Inriktningen syftar till att ge kunskaper om moderna koncept inom bioteknik, t.ex. applikations- och utvecklingsarbete inom sensorsystem, mikro- och nanoteknologi, avancerade material, ytvetenskaper, biomolekylär kemi samt kunskaper om tekniska framsteg inom analys och diagnostik. Moderna analysmetoder som du kommer i kontakt med är bland annat elektronmikroskopi, spektroskopi, röntgendiffraktion, ellipsometri, biacore och röntgenfotoelektronspektroskopi.