Mentorskapsprogrammet

I mentorskapsprogrammet paras en student från fjärde eller femte året ihop med en alumn, som under ett års tid fungerar som en mentor. Under året har studenten och alumnen kontakt med varandra och alumniutskottet anordnar bland annat en kick-off där alla paren får möjlighet att träffa varandra.

Syftet är att skapa en naturlig länk mellan utbildning och arbetsliv för studenter på sektionen. Genom personlig kontakt skall studenter få möjlighet att vägledas i sina frågeställningar kring branschen. Förhoppningen är att mentorskapsprogrammet ska leda till:

  • En första personlig kontakt med arbetslivet inom bioteknikbranschen.
  • Nätverkande med andra mentorer och studenter på gemensamma träffar anordnade av alumniutskottet
  • Vägledning i karriärsplanering
  • Kunskap om företagskultur, löneförhållanden och meriterade erfarenheter
  • Personlig utveckling genom reflekterande samtal

Frågor som man exempelvis kan ta upp med sin mentor är:

  • Karriärsplanering
  • Balans i livet/livspussel
  • Företagskultur
  • Engagemang/extra erfarenheter utanför studierna
  • Första anställning/lönenivåer

Som mentorskapspar träffas man så ofta man vill. Hur man håller kontakt kan te sig i många former såsom telefonsamtal, Skype, fika eller utövning av något gemensamt fritidsintresse. Det är studenten som har det främsta ansvaret att bibehålla kontakten under året.

Alumniutskottet anordnar som sagt en gemensam Kick-off i Linköping i början av programmet. Vid detta tillfälle får man träffa de andra mentorskapsparen och få en kort introduktion till mentorskapsprogrammet. Under året kommer det att göras en halvtidsutvärdering och minst en ytterligare gemensam aktivitet.

Anmälan sker under våren via ett webbaserat anmälningsformulär och mentorskapsparen matchas manuellt.

Vid frågor, kontakta alumni@tbi.lintek.liu.se.