Mingelkvällar

För att studenter och alumner ska få en möjlighet att mötas och nätverka med varandra anordnar alumniutskottet mingelkvällar där ett antal alumner bjuds in. Inledningsvis håller alumnerna en kort presentation av sig själva och får därefter mingla med studenterna. Eventet är mycket uppskattat av studenterna och är ett mindre formellt möte med öppet klimat.

Förfriskningar och god mat tillkommer.