Om Alumniverksamheten

Alumniverksamhetens främsta mål är att bibehålla en god kontakt mellan utexaminerade studenter och universitetsutbildningen. Genom detta hoppas vi som arbetar med alumniverksamhet kunna bidra till en bättre näringslivsanknytning för våra studenter, samtidigt som alumniverksamheten ska få vara en fortsatt mötesplats för utexaminerade personer.

På TBi-sektionen finns Alumniutskottet, som uteslutande arbetar med alumniverksamhet kopplat till Teknisk och Kemisk Biologi. Genom att anordna pubar, skicka ut Alumnitidningen och engagera alumner i mentorskapsprogram hoppas vi att många fortfarande känner att de har ett bra förhållande till sin utbildning. För studenternas skull anordnas lunchföreläsningar, mingelkvällar och undersökningar om TBi-alumners fortsatta karriär efter examen.

Titta gärna på övriga flikar för mer ingående information om vår alumniverksamhet.

Som aktiv alumn…

Det finns mycket ni alumner kan göra för att vara aktiva! Här kommer kortfattade beskrivningar av hur ni kan engagera er i alumniverksamheten.

Mentorskapsprogrammet

I mentorskapsprogrammet paras en student från fjärde eller femte året ihop med en alumn, som under ett års tid fungerar som en mentor. Under året har studenten och alumnen kontakt med varandra och alumniutskottet anordnar bland annat en kick-off där alla paren får möjlighet att träffa varandra.

För mer information om mentorskapsprogrammet, klicka här.

Lunchföreläsningar

Alumniutskottet brukar anordna lunchföreläsningar där en alumn får komma och berätta om vad han/hon jobbar med idag, och även hur han/hon tagit sig dit. Alumniutskottet bjuder på mat.

Mingelkvällar

För att studenter och alumner ska få en möjlighet att träffas och nätverka med varandra anordnar alumniutskottet mingelkvällar där ett antal alumner bjuds in. Inledningsvis håller alumnerna en kort presentation av sig själva och får därefter mingla med studenterna.

Studiebesök

Om ni har möjlighet att bjuda in en grupp studenter på studiebesök till ert företag så ordnar alumniutskottet transport av studenter dit och hem igen.

Porträtt i alumnitidningen

I alumnitidningen brukar vi ha med porträtt av alumner där de intervjuas och får berätta om vad han/hon gör idag.

Gamla alumnitidningar hittar ni här.

Pubkvällar

Det finns två typer av pubkvällar där man får möjlighet att träffa andra alumner. Dels de pubkvällar som anordnas av LiU, där alla alumner från Linköpings Universitet blir inbjudna, och dels de som alumniutskottet anordnar bara för er TBi-alumner.

För mer information om gamla och kommande pubkvällar, klicka här.

Har ni några frågor eller är intresserade av att delta i något av ovanstående, kontakta gärna Alumniansvarig Josefin Flach på alumni@tbi.lintek.liu.se.