OM PROGRAMMET

Civilingenjör i teknisk biologi, 300 hp

Teknisk biologi är ett bioteknikprogram med studentbetoning på teknik och materialvetenskap i biologins tjänst. Såväl biologi- som teknikkurserna är breda och omfattar ämnen som gränsar till den egentliga biotekniken, det vill säga läran om den levande cellens användning i industri och medicin. Denna bredd ger dig möjligheter att handskas med de tekniska utmaningar och möjligheter som uppstår i gränsområdena mellan ämnena. På så vis ger utbildningen både ett tekniskt kunnande och de insikter i biologi, kemi och medicin som krävs för att utnyttja biologiska system för biotekniska ändamål.
Första åren läser du kurser i matematik, kemi, biologi, fysik och teknik. Senare delen av utbildningen är en fördjupning med inriktning mot biologisk produktion eller materialvetenskapliga applikationer. Teorikurser varvas hela tiden med laborativa kurser.Mikroskop

Arbetsmarknaden finns främst inom bioteknisk industri med betoning på sensorer, teknik med starka inslag av olika typer av ytvetenskap samt medicinsk diagnostik. Studenter som gått denna utbildning passar också väl inom bioprocessindustri, läkemedelsindustri, högteknologiska avknoppningsföretag inom livsvetenskaper och som forskarstuderande i tvärvetenskapliga projekt.
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 4/Matematik E, Fysik 2/Fysik B och Kemi 1/Kemi A.