Placementrapport

Redan 2011/2012 funderade Alumniutskottet på att starta ett projekt där TBi-alumnerna kartläggs från sin första anställning till den nuvarande. Detta var tänkt att göras för att inspirera studenterna samt för att alumnerna skulle kunna få en överblick över var deras kamrater har hamnat. Projektet sattes dock inte igång förrän 2012/ 2013.

Alumniutskottet skickade under våren 2013 ut enkäter till alla våra kära alumner och vi fick totalt 255 svar. Vi började sammanställa dem med en gång och la sedan ihop svaren i ett enda snyggt dokument. Resultatet hittar ni nedan.

Placement Report