Pubkvällar

Det finns två typer av pubkvällar där man får möjlighet att träffa andra alumner. Dels de pubkvällar som anordnas av LiU, där alla alumner från Linköpings Universitet blir inbjudna, och dels de som alumniutskottet anordnar bara för er TBi-alumner.

Har ni några frågor eller är intresserade av att delta i något av ovanstående, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter: alumni@tbi.lintek.liu.se