Sektionen

TBi-sektionen är en teknologsektion och startades 1996, tidigare var vi en del av maskinteknologsektionen. Till TBi-sektionen tillhör programmen civilingenjör i teknisk biologi samt civilingenjör i kemisk biologi – med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat.

Vi är en grön sektion som värnar om klimatet och arbetar stolt för studenternas intressen och gemenskap.

Organisationen för sektionen ser ut som följande: 
Det högsta organet är Sektionsmötena där sektionsmedlemmar har möjlighet att påverka arbetet inom sektionen. Under sektionsmötet står Styrelsen som har i uppgift att bedriva den strategiska verksamheten på sektionen. Under styrelsen sitter Kansliet som består av alla utskottsledare. Utskottsledarna styr sina utskott som bedriver den operativa verksamheten. Vid sidan finns även två kommittéer, som har hand om Jubileum respektive Bioteknikdagarna på sektionen. Under sektionsmötet står även Valberedningen som har i uppgift att välja in förtroendevalda poster inom hela sektionen.