Styrelsen

TBi-sektionens styrelse, Styret, arbetar strategiskt för sektionens ändamål och är ansvariga för sektionens verksamhet. Tre sektionsmöten hålls varje år av styrelsen där alla fullvärdiga sektionsmedlemmar får chansen att påverka i alla frågor gällande sektionen.

Styrelsen består idag av ett gäng studenter som aktivt arbetar för TBi-sektionens framtid.

Olivia Geijer
Ordförande
ordf@tbi.lintek.liu.se
Fredrik Heino
Kassör
kassor@tbi.lintek.liu.se
Sara Kling
Informationschef
info@tbi.lintek.liu.se
Petronella Engström
Vice ordförande
viceordf@tbi.lintek.liu.se
Shadia Islam
Intendent
intendent@tbi.lintek.liu.se
Karl Berglund
Näringslivsansvarig
nara@tbi.lintek.liu.se
Johanna Hamner
Ledamot
ledamot@tbi.lintek.liu.seHela styrelsen
styret@tbi.lintek.liu.se