Styrelsen

TBi-sektionens styrelse, Styret, arbetar strategiskt för sektionens ändamål och är ansvariga för sektionens verksamhet. Tre sektionsmöten hålls varje år av styrelsen där alla fullvärdiga sektionsmedlemmar får chansen att påverka i alla frågor gällande sektionen.

Styrelsen består idag av ett gäng studenter som aktivt arbetar för TBi-sektionens framtid. Hela styrelsen nås via styret@tbi.lintek.liu.se.

Sofia Kruse
Ordförande
ordf@tbi.lintek.liu.se
Linnea Nilsson
Kassör
kassor@tbi.lintek.liu.se

Felicia Wenkler
Informationschef
info@tbi.lintek.liu.se

Emma du Rietz
Vice ordförande
viceordf@tbi.lintek.liu.se
Albin Ankarhamn
Intendent
intendent@tbi.lintek.liu.se
Cajsa Wreeth
Studienämndsordförande styret
snordfstyret@tbi.lintek.liu.se

Isabella Björnum
Näringslivsansvarig
nara@tbi.lintek.liu.se
Josefine Enarsson
Ledamot
ledamot@tbi.lintek.liu.se
Selma Hoppe Adolfsén
Arbetsmiljöombud
amo@tbi.lintek.liu.se
Styret 23/24