Styrelsen

TBi-sektionens styrelse, Styret, arbetar strategiskt för sektionens ändamål och är ansvariga för sektionens verksamhet. Tre sektionsmöten hålls varje år av styrelsen där alla fullvärdiga sektionsmedlemmar får chansen att påverka i alla frågor gällande sektionen.

Styrelsen består idag av ett gäng studenter som aktivt arbetar för TBi-sektionens framtid.

Axel Josefsson
Ordförande
ordf@tbi.lintek.liu.se
Sebastian Henriksson
Kassör
kassor@tbi.lintek.liu.se

Ottilia Löfvendahl
Informationschef
info@tbi.lintek.liu.se

Olivia Värnlund
Vice ordförande
viceordf@tbi.lintek.liu.se
Alice Bengtsson
Intendent
intendent@tbi.lintek.liu.se
Siri Lindh
Studienämndsordförande Styret
snordfstyret@tbi.lintek.liu.se
Lisa Furehed
Näringslivsansvarig
nara@tbi.lintek.liu.se
Klara Luedtke
Ledamot
ledamot@tbi.lintek.liu.se

Hela styrelsen
styret@tbi.lintek.liu.se