Styrelsen

TBi-sektionens styrelse, Styret, arbetar strategiskt för sektionens ändamål och är ansvariga för sektionens verksamhet. Tre sektionsmöten hålls varje år av styrelsen där alla fullvärdiga sektionsmedlemmar får chansen att påverka i alla frågor gällande sektionen.

Styrelsen består idag av ett gäng studenter som aktivt arbetar för TBi-sektionens framtid.

Amanda Engholm Flärd
Ordförande
ordf@tbi.lintek.liu.se
Felicia Björklund
Kassör
kassor@tbi.lintek.liu.se
Jonathan Adler
Informationschef
info@tbi.lintek.liu.se

Karl Berglund
Vice ordförande
viceordf@tbi.lintek.liu.se
Oliver Batista Gröndahl
Intendent
intendent@tbi.lintek.liu.se
Lucas Raihle
Studienämndsordförande Styret
snordfstyret@tbi.lintek.liu.se
John Laoying Hardingz
Näringslivsansvarig
nara@tbi.lintek.liu.se
Miranda Hanstorp
Ledamot
ledamot@tbi.lintek.liu.seHela styrelsen
styret@tbi.lintek.liu.se