Styrelsen

TBi-sektionens styrelse, Styret, arbetar strategiskt för sektionens ändamål och är ansvariga för sektionens verksamhet. Tre sektionsmöten hålls varje år av styrelsen där alla fullvärdiga sektionsmedlemmar får chansen att påverka i alla frågor gällande sektionen.

Styrelsen består idag av ett gäng studenter som aktivt arbetar för TBi-sektionens framtid.

Jonathan Adler
Ordförande
ordf@tbi.lintek.liu.se
Julia Kortz
Kassör
kassor@tbi.lintek.liu.se

Matilda Jacobson
Informationschef
info@tbi.lintek.liu.se

Klara Enockson
Vice ordförande
viceordf@tbi.lintek.liu.se
Benjamin Johansson
Intendent
intendent@tbi.lintek.liu.se
Sofia Klint
Studienämndsordförande Styret snordfstyret@tbi.lintek.liu.se
Lina Österberg
Näringslivsansvarig
nara@tbi.lintek.liu.se
Sofia Kullander
Ledamot
ledamot@tbi.lintek.liu.se

Hela styrelsen
styret@tbi.lintek.liu.se