Kemisk Biologi

Kemisk biologi är ett relativt nytt, tvärvetenskapligt ämne. Som kemisk biolog kommer du att med hjälp av bioteknik, kemiska och biokemiska metoder utnyttja och utveckla biologiska system för önskat ändamål. Som kemisk biolog är du eftertraktad inom områdena kemi och bioteknik, ofta med inriktning mot så kallade biologiska läkemedel eller biodrivmedel. Inom dessa områden finns behov av personer med laborativ erfarenhet och förståelse för molekylärt samspel.

Programmet Kemisk biologi har öppen ingång med två möjliga utgångar – en naturvetenskaplig kandidatinriktning och en civilingenjörsinriktning. Det första året läser alla samma kurser i kemi, biologi och matematik. Inför årskurs två delas ni upp beroende på ert val. Du som väljer civilingenjörsinriktningen kompletterar din utbildning med betydligt mer matematik, fysik och teknik än naturvetaren.

För mer information om utbildningen. https://liu.se/utbildning/program/6ckeb

Om du har några frågor kan du maila styret@tbi.lintek.liu.se. Vi svarar gärna och så fort som möjligt.