Grön Sektion

Vi är väldigt stolta över att vara en grön sektion, en miljöcertifierad sektion som uppfyller alla nödvändiga krav.

Sektionens miljöombud arbetar aktivt mot en så miljövänlig sektion som är möjligt. Miljöombudet hjälper utskotten att tänka miljövänligt när de anordnar olika arrangemang för sektionen. Ett exempel är miljöombudets evenemangsguide som är utvecklad för att göra event miljövänligare!

Vad är Gröna Sektioner?

Projektet ”Gröna sektioner” syftar till att underlätta sektionernas miljöarbete genom att konkretisera och systematisera arbetet med miljöfrågor och hållbar utveckling. Sektionerna kan genom detta projekt åta sig engagemanget att skapa en medvetenhet kring miljöfrågor och hållbar utveckling hos sina medlemmar samtidigt som man steg för steg miljöanpassar den egna verksamheten. Projektet ”Gröna sektioner” syftar även till att göra detta arbete synligt och att ge belöningar i form av utmärkelser och aktiviteter och att utöka utbyte och samverkan i miljöfrågor mellan sektioner, kårer, universitetet och kommunerna. Arbetet är initierat av LiUs miljöorganisation och sker i samarbete med sektioner, kårer och Agenda 21 i Linköping. Sektioner som uppfyller uppställda kriterier kommer årligen att diplomeras i samband med en ceremoni/fest.

Hur kan du påverka?

  • Cykla till skolan alternativt ta bussen. Lämna bilen hemma, det blir både miljövänligare och billigare i längden!
  • Använd miljövänligt utskriftspapper och miljövänliga anteckningsblock. Svanenmärkta block finns på Bokakademin.
  • Återvinn, både på skolan och hemma! Om du är osäker på var pringles-röret eller smörpaketet ska ta vägen kan du använda FTI:s sorteringsguide!
  • Visste du att om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar varje år! Källa: www.sopor.nu
  • Stäng av hemelektroniken med strömbrytare istället för att låta apparater stå igång i vänteläge (standby). Energimyndigheten har räknat ut att så mycket som 10 procent av hushållens energikonsumtion idag utgörs av standbyförbrukning. Källa: se
  • Ät vegetariskt i större utsträckning.

Miljöplanen finns nu HÄR.

Guiden finns Här.

Kontaktuppgifter: ledamot@tbi.lintek.liu.se