Sektionsmöten – din chans att påverka sektionen

Tre gånger om året håller TBi-sektionen sektionsmöten. På dessa redovisar styret och vissa utskott vad de har arbetat med under åren och vad de kommer fortsätta arbeta med. Förtroendeposter väljs in, bland annat utskottsledare som Bi6-chef, Höfvding eller Göran, medlemmar i valberedningen, eller andra viktiga poster som masteransvarig eller arbetsmiljöombud. Dessutom kan mötet behandla motioner och propositioner, alltså förslag på grejer man vill införa eller förändra inom sektionen. Man har också möjlighet att ställa frågor till styrelsen och få insyn i deras arbete på sektionen. 

Alla som är medlemmar i TBi-sektionen får gå på sektionsmötet. För att ha rösträtt behöver du dessutom vara LinTek-medlem. Att du har rösträtt innebär att du kan rösta i frågor som tas upp under mötet, till exempel personer till förtroendeposter och andra förslag som påverkar sektionen. 

Anmälan till mötet sker genom ett formulär som skickas ut via mejl 15 arbetsdagar innan mötet.

Förutom anmälan skickas även kallelser ut:

  • 15 arbetsdagar innan mötet skickas anmälan ut.
  • 10 arbetsdagar innan mötet skickas en preliminär föredragningslista ut (vad mötet kommer handla om). Det är också sista dagen att skicka in en motion om du vill att den ska tas upp på detta möte. 
  • 5 arbetsdagar innan mötet skickas fullständiga handlingar ut. Där kan du läsa vilka punkter som kommer behandlas, t. ex. motioner, nomineringar och ekonomiska redogörelser.

Sektionsmötet är TBi-sektionens högsta beslutande organ, det är där alla sektionens alla viktiga beslut tas och det är där sektionens alla medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd. Du som medlem kan vara med och påverka sektionen genom att rösta fram de förtroendevalda som är ansvariga för verksamheten, eller genom att lägga fram motioner om saker du vill ska förändras. Det händer alltså massvis med viktiga grejer på sektionsmötet, så missa inte det! Dessutom brukar det alltid bjudas på mat och fika, och ibland händer det andra roliga grejer! 

Lär dig mer!

Har du en bra idé på hur sektionen kan förbättras? Här kan du läsa mer om hur du skriver en motion.
Osäker på vad alla termer och formalia egentligen betyder? Här finns en samlad ordlista!