Inledande kurser

Samtliga antagna till årskurs 1 på programmen Teknisk Biologi (TB) och Kemisk Biologi (KB) läser den första terminen gemensamt. Med det menas att de kurserna läses samtidigt. Här hittar du grundläggande information om dessa inledande kurser.

Läsperiod 1 (augusti till oktober): Under läsperiod 1 läses Matematisk Grundkurs, Allmän Kemi 1 och Allmän Kemi 2 (påbörjas först när Allmän Kemi 1 är avslutad, ungefär halvvägs genom läsperioden).

Matematisk Grundkurs (6 hp)

Kurskod: TATB02 (tidigare TATA68)

Inledande kurs i matematisk analys. Nästan samtliga nya på Civilingenjörsutbildningar på LiU inleder sin utbildning med denna kursen eller motsvarande. Kursen påbörjas redan i period 0, vilket är under mottagningsperioden. I denna kursen lär man sig mycket grundläggande matematika koncept som är viktiga i senare kurser, såsom trigonometriska funktioner, summor och hantering av algebraiska uttryck. Kursen examineras genom både inlämningsuppgifter och skriftliga examinationer.

Kursboken är Matematisk analys, en variabel (Forsling & Neymark). Samma bok används även i kurser i Envariabelanalys (TATA41 och TATA42).

Officiell info om kursen från LiU hittas här: https://liu.se/studieinfo/kurs/tatb02/ht-2021

Allmän Kemi 1 (6 hp)

Kurskod: NKEA02

Inledande kurs i kemi på universitetsnivå. Kursen läses även av biologer, kemister och högskoleingenjörer inom kemisk analysteknik. Denna kurs repeterar en del från gymnasiekemin, som stökiometri och atomers uppbyggnad men introducerar även orbitalteori som är nytt för de flesta. I kursen ingår en laborationskurs där delar av teorin får testas i praktiken. Kursen examineras genom tentamen och genom laborationskursen.

Kursboken är Chemistry (Zumdahl & Zumdahl). Även om den senaste upplagan är rekommenderad, så brukar de 2-3 tidigare upplagorna fungera lika väl.

Officiell inom om kursen från LiU hittas här: https://liu.se/studieinfo/kurs/nkea02/ht-2021

Allmän Kemi 2 (6 hp)

Kurskod: NKEA04

Allmän Kemi 2 introducerar nya koncept på grundläggande nivå, varav en del återkommer i senare kurser på mer avancerad nivå. Reaktionskinetik, kemisk termodynamik och elektrokemi är några av de viktiga koncepten i denna kurs. Även denna kurs samläses med andra program och har en laborationskurs som kompletterar teorin. Denna kurs avslutas också med en tentamen.

Kursboken är samma som i Allmän Kemi 1 (Chemistry av Zumdahl & Zumdahl).

Officiell info om kursen från LiU hittas här: https://liu.se/studieinfo/kurs/nkea04/ht-2021

Läsperiod 2 (november till januari): Under läsperiod 2 läses kurserna Biokemi 1 och Organisk Kemi 1. Båda kurserna avslutas med tentamen i januari.

Biokemi 1 (6 hp)

Kurskod: NKEA08

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom biokemi, inkluderande biomolekylers struktur och funktion samt ämnesomsättningen i levande celler. Viktiga begrepp är proteiners struktur och metabolismen. I kursen ingår även laborationskurs, där man även kommer examineras på de vanligaste aminosyrorna.

Kursboken är Biochemistry (Stryer m.fl.). Tidigare utgåvor har fungerat väl. Samma kursbok används även i Biokemi 2, som läses under årskurs 2 av både KB och TB.

Officiell info om kursen från LiU: https://liu.se/studieinfo/kurs/nkea08/ht-2021

Organisk Kemi 1 (6 hp)

Kurskod: NKEA06

Kursen ger kunskap i grundläggande organisk kemi. Delar av kursen täcks av gymnasiekemin, medans en del koncept, så som stereokemi och reaktionsmekanismer är nytt för de flesta. Kursen innehåller en laborationskurs, där man får testa på enklare organiska synteser och analys av dessa. Kemisk Biologi läser i årskurs 2 fortsättningskursen Organisk Kemi 2.

Kursboken är Fundamentals of Organic Chemistry (McMurry).

Officiell info om kursen från LiU: https://liu.se/studieinfo/kurs/nkea06/ht-2021