Teknisk Biologi

Som civilingenjör i teknisk biologi har du de rätta kunskaperna för att jobba inom all form av bioteknik, från storskalig biologisk produktion av till exempel biobränslen eller läkemedel till utveckling av nya material för medicinska implantat eller energiproduktion. Eftersom biotekniken är en av de centrala delarna i utvecklingen av ett framtida, hållbart samhälle kommer du som bioteknikingenjör att vara delaktig i att ta fram nya, miljövänliga och resurseffektiva alternativ till dagens tekniska lösningar.

Bioteknologi är en snabbt växande teknikbransch och det finns ett behov av ingenjörer inom bioteknik både nationellt och internationellt. Du kan därför räkna med att få ett kvalificerat jobb efter examen.

För mer information om utbildningen. https://liu.se/utbildning/program/6ctbi

Om du har några frågor kan du maila styret@tbi.lintek.liu.se. Vi svarar gärna och så fort som möjligt.