Kansliet

Kansliet består av alla ledare för sektionens utskott och är en plattform för information, planering och diskussion. Kansliet har, till skillnad från styrelsen, ingen beslutsrätt men informeras och diskuterar de beslut som ligger på styrelsens agenda. Kansliet hjälper till att avlasta styrelsen och samla de sektionsombud som själva inte har något utskott.  De hjälper till att driva sektionen och anordnar dylika sektionsaktiviteter, informerar om utlandsstudier och bibehåller kontakten med alumner för att bara  nämna några av kansliets värdefulla uppgifter. Förutom medlemmarna nedan ingår även sektionens Vice ordförande, Informationschef och Näringslivsansvarig (från Styrelsen) i Kansliet. Hela kansliet nås på kansli@tbi.lintek.liu.se

Josefina Dahlin
Göransvarig
goran@tbi.lintek.liu.se
Caroline Pettersson
Kreativitetsansvarig
kreta@tbi.lintek.liu.se
Lisa Carlsson
Chef Bi6
bi6chef@tbi.lintek.liu.se
Louise Woodcock
Projektledare Jubileum
jubileum@tbi.lintek.liu.se
Adelia Asmundsson
Projektledare Bioteknikdagarna
projektledare@bioteknikdagarna.org
Axel Josefsson
Höfvding Urfadderiet
hofvding@tbi.lintek.liu.se
Frida Heintz
Arbetsmiljöombud
amo@tbi.lintek.liu.se
Vakant
Alumniansvarig
alumni@tbi.lintek.liu.se
Jakob Ahlander
Utlandsansvarig
uta@tbi.lintek.liu.se
Vakant
Studienämndsordförande kansliet
snordfkansliet@tbi.lintek.liu.se
Natalie Giraldo Pavlenko
Rekryteringsansvarig
reka@tbi.lintek.liu.se

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det finns även en masteransvarig som inte sitter i Kansliet som du kan kontakta på master@tbi.lintek.liu.se.