Kansliet

Kansliet består av alla ledare för sektionens utskott och är en plattform för information, planering och diskussion. Kansliet har, till skillnad från styrelsen, ingen beslutsrätt men informeras och diskuterar de beslut som ligger på styrelsens agenda. Kansliet hjälper till att avlasta styrelsen och samla de sektionsombud som själva inte har något utskott.  De hjälper till att driva sektionen och anordnar dylika sektionsaktiviteter, informerar om utlandsstudier och bibehåller kontakten med alumner för att bara  nämna några av kansliets värdefulla uppgifter. Förutom medlemmarna nedan ingår även sektionens Vice ordförande, Informationschef och Näringslivsansvarig (från Styrelsen) i Kansliet. Hela kansliet nås på kansli@tbi.lintek.liu.seLudvig Petersson
Göransvarig
goran@tbi.lintek.liu.se
Sofia Kruse
Kreativitetsansvarig
kreta@tbi.lintek.liu.se
Lisa Furehed
Näringslivsutskottet
nara@tbi.lintek.liu.se
Melker Johansson
Chef Bi6
bi6chef@tbi.lintek.liu.se
Edvin Serrander
Höfvding Urfadderiet
hofvding@tbi.lintek.liu.se
Emma Lindh
Utlandsansvarig
uta@tbi.lintek.liu.se

Selma Hoppe Adolfzén
Arbetsmiljöombud
amo@tbi.lintek.liu.se
Ellen Fagergren
Rekryteringsansvarig
reka@tbi.lintek.liu.se


Vakant
Alumniansvarig
alumni@tbi.lintek.liu.seVakant
Studienämndsordförande kansliet
snordfkansliet@tbi.lintek.liu.se


Adelia Asmundsson
Projektledare Bioteknikdagarna
projektledare@bioteknikdagarna.org


Louise Woodcock
Projektledare Jubileum
jubileum@tbi.lintek.liu.se

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det finns även en masteransvarig som inte sitter i Kansliet som du kan kontakta på master@tbi.lintek.liu.se.