Kansliet

Kansliet består av alla ledare för sektionens utskott och är en plattform för information, planering och diskussion. Kansliet har, till skillnad från styrelsen, ingen beslutsrätt men informeras och diskuterar de beslut som ligger på styrelsens agenda. Kansliet hjälper till att avlasta styrelsen och samla de sektionsombud som själva inte har något utskott. De hjälper till att driva sektionen och anordnar dylika sektionsaktiviteter, informerar om utlandsstudier och bibehåller kontakten med alumner för att bara nämna några av kansliets värdefulla uppgifter. Förutom medlemmarna nedan ingår även sektionens Vice ordförande och ledaren för Veteranutskottet i Kansliet. Hela kansliet nås på kansli@tbi.lintek.liu.se

Theo Lindblom
Göransvarig
goran@tbi.lintek.liu.se
Maja Mellem Lindh
Kreativitetsansvarig
kreta@tbi.lintek.liu.se
Isabella Björnum
Näringslivsansvarig
nara@tbi.lintek.liu.se
Josefine Möller
Chef Bi6
bi6chef@tbi.lintek.liu.se
Amanda Eld
Höfvding Urfadderiet
hofvding@tbi.lintek.liu.se

Felicia Wedlund
Studienämndsordförande kansliet
snordfkansliet@tbi.lintek.liu.se
Selma Hoppe Adolfsén
Arbetsmiljöombud
amo@tbi.lintek.liu.se
Wilma Freytag
Marknadsföringsansvarig
mafa@tbi.lintek.liu.se
Kim Hellerstedt
Masteransvarig
master@tbi.lintek.liu.se