Kansliet

Kansliet består av alla ledare för sektionens utskott och är en plattform för information, planering och diskussion. Kansliet har, till skillnad från styrelsen, ingen beslutsrätt men informeras och diskuterar de beslut som ligger på styrelsens agenda. Kansliet hjälper till att avlasta styrelsen och samla de sektionsombud som själva inte har något utskott.  De hjälper till att driva sektionen och anordnar dylika sektionsaktiviteter, informerar om utlandsstudier och bibehåller kontakten med alumner för att bara  nämna några av kansliets värdefulla uppgifter. Förutom medlemmarna nedan ingår även sektionens Vice ordförande, Informationschef och Näringslivsansvarig (från Styrelsen) i Kansliet. Hela kansliet nås på kansli@tbi.lintek.liu.se

Filippa Stolpe

Göransvarig

goran@tbi.lintek.liu.se

Emmy Johansson

Arbetsmiljöombud

amo@tbi.lintek.liu.se

Moa Hörberg

Alumniansvarig

alumni@tbi.lintek.liu.se

Peter Hedeta

Utlandsansvarig

uta@tbi.lintek.liu.se

Ellen Nyrén

Bi6 Chef

bi6chef@tbi.lintek.liu.se

Daniel Wendt

Studienämndsordförande Kansliet

snordfkansliet@tbi.lintek.liu.se

Louise Woodcock

Projektledare Jubileum

jubileum@tbi.lintek.liu.se

Denisse Marginean

Projektledare Bioteknikdagarna

projektledare@bioteknikdagarna.org

Agnes Hellström

Kreativitetsansvarig

kreta@tbi.lintek.liu.se

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det finns även en masteransvarig som inte sitter i Kansliet som du kan kontakta på master@tbi.lintek.liu.se.