Kansliet

Kansliet består av alla ledare för sektionens utskott och är en plattform för information, planering och diskussion. Kansliet har, till skillnad från styrelsen, ingen beslutsrätt men informeras och diskuterar de beslut som ligger på styrelsens agenda. Kansliet hjälper till att avlasta styrelsen och samla de sektionsombud som själva inte har något utskott.  De hjälper till att driva sektionen och anordnar dylika sektionsaktiviteter, informerar om utlandsstudier och bibehåller kontakten med alumner för att bara  nämna några av kansliets värdefulla uppgifter.

Hela Kansliet – kansli@tbi.lintek.liu.se

Epostadresser till ansvariga för respektive utskott.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Alumni – alumni@tbi.lintek.liu.se
Arbetsmiljöombud – amo@tbi.lintek.liu.se
Bi6 chef – bi6chef@tbi.lintek.liu.se
Aktivetetsutskottet – goran@tbi.lintek.liu.se
Kreativitetsutskottet – kreta@tbi.lintek.liu.se
Näringslivsutskottet – nara.foretag@tbi.lintek.liu.se
Rekryteringsutskottet – reka@tbi.lintek.liu.se
Utlandsutskottet – uta@tbi.lintek.liu.se
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Det finns även en masteransvarig som inte sitter i Kansliet som du kan kontakta på master@tbi.lintek.liu.se.