Valberedningen

Valberedningen är en förtroendevald arbetsgrupp som är oberoende av sektionens övriga verksamhet i form av styrelse och kansli. Valberedningens mål är att ta fram de bäst lämpade kandidaterna att nominera till de poster som ska tillsättas inom sektionen. Förutom själva nomineringarna, som är det sista steget, tillfaller det valberedningen att under verksamhetsåret uppdatera postbeskrivningar och kravprofiler, utlysa poster i form av nomineringsperioder, hålla i intervjuer med kandidater samt att aktivt informera sektionsmedlemmarna om posternas innebörd och uppmuntra dem till att söka utlysta poster.

Kontakt: valberedningen@tbi.lintek.liu.se