Kreativitetsutskottet – KreatU

Kreatu är det kreativa utskottet och ansvarar för den konstnärliga sidan av TBI-sektionens aktiviteter.

Vi anordnar systugor där studenterna kan utstyrsla sina ovvar tillsammans samt köpa märken, skapar TBI-lagan, och hjälper till när andra utskott behöver lite kreativ energi!

 TBi-sektionens Julkalender 2018

Följ KreatU på facebook.

Kontakt:  kreta@tbi.lintek.liu.se