Studienämnden

Studienämnden består av studienämndsordförande för styrelsen samt kansliet, klassrepresentanter och masteransvarig.

Deras uppgift är att granska utbildningarna i Teknisk- och Kemisk Biologi och ser därför till att studenternas synpunkter lyfts fram till ansvariga inom Liu. Detta för att kursernas innehåll, presentation och examination ständigt ska förbättras.

Kontaktuppgifter:

snordfstyret@tbi.lintek.liu.se

snordfkansliet@tbi.lintek.liu.se

master@tbi.lintek.liu.se