Alumniverksamhetens främsta mål är en god kontakt mellan utexaminerade studenter och universitetsutbildningen. Därför strävar alumniutskottet mot en bra näringslivsanknytning för sektionens studenter samtidigt som alumniverksamheten ska vara en fortsatt mötesplats för utexaminerade personer.

Titta gärna på övriga flikar för mer ingående information om vår alumniverksamhet under menyn ”FÖR ALUMNER”.

Vill du som alumn komma i kontakt med sektionen?

Kontakta vår alumniansvarig på alumni@tbi.lintek.liu.se