Marknadsföringsutskottet

Marknadsföringsutskottet arbetar med att marknadsföra sektionen samt dess program. Detta görs genom att stå på mässor för att representera sektionen, hålla i olika event samt infomöten. Syftet är att öka studenters intresse för bl.a. hemmissionering, göra utlandsstudier samt hålla kontakt med sektionens alumner för att kunna ställa frågor och funderingar kring arbetslivet efter studierna. Det huvudsakliga arbetet är att anordna hemmissionering vilket innebär att en student åker hem till sin gamla gymnasieskola och berättar om hur det är att studera i Linköping. Självklart får man även ersättning i form av bl.a. pengar som tack.

Länk till att hemmissionera

Kontakt: mafa@tbi.lintek.liu.se

Följ oss på instagram: tbisektionen_reku