Master Civilingenjör

Masterinriktningar civilingenjör KB

Protein Science & Technology

Visst är proteiner fascinerande! Med de enkla aminosyrorna som byggstenar bygger kroppen upp de mest komplexa strukturer, som med väl avvägd affinitet, stabilitet och dynamik styr våra livsprocesser. Inom både forskning och industri pågår just nu en enorm aktivitet för att öka vår kunskap om hur vi kan skapa nya proteiner med ändrad eller förbättrad funktion. Sådana designade biomolekyler kan användas både för analys, rening och detektion, men även för aktiva ingrepp där livsprocesserna gått snett: peptid- och proteinläkemedel är en av de mest expansiva delarna av bioteknologibranschen idag.

Som mastersstudent inom detta område kommer du att få specialistkunskaper om proteiners struktur och funktion. Du kommer att uppmuntras att arbeta med egna frågeställningar och utveckla/testa egna hypoteser i nära samarbete med forskargrupper inom området. Linköpings universitets starka ställning inom tvärtvetenskapligt tänkande i forskning och undervisning, tillsammans med forskning på internationell nivå inom proteinvetenskap garanterar dig en utbildning för framtiden.

 

PillerIndustriell bioteknik och produktion / Industrial Biotechnology and Production

Inriktningen syftar till att bygga upp en ingenjörskompetens inom området bioteknik för produktion och produkter inom den industriella läkemedels- och diagnostikasektorn. Detta är ett mycket brett område som spänner över produktion av t.ex. små molekyler som antibiotika och vitaminer, gentekniskt framställda proteiner och DNA- vektorer, vaccinpreparat, antikroppar samt nya produkter som stamcellskulturer för terapi och diagnostiktillämpningar. Inom svensk bioteknik har denna typ av produkter och produktionen av dem en stark position i såväl mindre som större företag.

Om en civilingenjör i Kemisk Biologi väljer att läsa denna master kommer masterexamen bli inom området Teknisk Biologi istället.