Om Kemisk Biologi

Civilingenjör i kemisk biologi – öppen ingång mot naturvetenskaplig kandidat, 300 hp

DNAÄR DU INTRESSERAD av den snabba och spännande utvecklingen i gränsområdet mellan kemi och biologi? Är du inte säker på om du vill läsa en naturvetenskaplig utbildning eller till civilingenjör? På Kemisk biologi inleds det första året med en öppen ingång för att ge dig som student maximal flexibilitet. Det innebär att alla läser samma kurser under första året för att därefter välja mellan naturvetar- eller civilingenjörsinriktning.

Kemisk biologi är ett ämne som omfattar all kemi som gränsar till biologi och syftar till en djupgående förståelse av biologiska processer på såväl molekylär som atomär nivå. Med hjälp av denna kunskap kan vi använda naturliga, modifierade eller helt nydesignade biomolekyler för industriella ändmål och/eller forskning. Som exempel finns bland annat framställning av nya material som imiterar naturen och baseras på biologiska principer och egenskaper. Modern läkemedelsforskning baseras mer och mer på kunskaper inom ptoteinteknologi vilket innebär att design och produktion av läkemedel är ett annat viktigt område som man kan komma i kontakt med under arbetslivet.

folderbildNaturvetarutbildningen är inriktad mot mer djupgående kunskaper i kemi och biologi och lämpar sig väl för den som vill inrikta sig på forskning i ämnet. Utbildningen leder fram till en naturvetenskaplig kandidatexamen i kemisk biologi (180 hp) och denna kan sedan kompletteras med en naturvetenskaplig masterexamen omfattande 120 hp.

Civilingenjörsutbildningen är ett biotekniskt program som innehåller ett stort antal tekniska kurser och mer matematik än naturvetarinriktningen. Som civilingenjör ska du i högre grad kunna använda dina kunskaper för att till exempel designa biomolekyler för medicinsk syfte och utveckla nya tekniker för hur  detta kan göras industriellt. Förutom en civilingenjörsexamen får du även en teknologie masterexamen efter fem års studier.

folderbildARBETSMARKNAD. Utbildningens gränsöverskridande karaktär förbereder dig för arbete inom både industri och universitet och gör dig till en centralfigur inom biotekniska projekt. Din bredd gör dig attraktiv för arbete inom all bioteknisk industri och i fråga om forskning är kemisk biologi ett kraftig växande område.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 4/Matematik E, Fysik2/Fysik B och Kemi 1/Kemi A.