Intervju med Informationschef, Anton Björnberg

Informationschef, Anton Björnberg

Berätta lite vad du gjort under året?

Eftersom att man blir invald ett tag innan verksamhetsåret börjar hann jagmed att gå på kanslimöten med min företrädare och också få en del tips och trixinnan arbetet drog igång på riktigt efter sommaren. Som en del av styrelsenhjälpte jag till under nolle-p och arrangerade arrangemang osv. Det förstapostspecifika arbetet bestod av att organisera mailadresser för alla ansvarigaoch skriva sektionsmail. Under året har jag sedan arbetat mycket medkontinuerligt styrelsearbete och agerat sekreterare på styrelse, kansli- ochsektionsmöten. Dessutom närvarat på informationsråd inplanerade av LinTek medandra sektioners representanter. Utöver detta har jag mailat, småfixat medolika problem som kommer fram här och då men även arbetat med sektionenssociala medier. Under året har dock mitt främsta fokus legat på att ta fram enhemsida åt sektionen.


Vilka var dina främsta uppgifter?

Att arbeta som Info-C innebär att du behöver vara lyhörd och snabb påfingrarna eftersom du agerar sekreterare på styrelse, kansli- ochsektionsmöten. Det är självklart bra att kunna tänka framåt och planera din tideftersom att en av dina främsta uppgifter är att nå ut med information tillsektionens medlemmar. Dessutom har det under detta året vart en stor uppgiftatt leda arbetet med hemsidan och etablera ett nytt system för att blisektionsmedlem. 


Hur mycket tid lade du ner i snitt/vecka?

Det har varierat under årets gång precis som allt annat men i snitt ladejag säkert ned 5-15h/vecka med tanke på att det vart mycket roligt arbete medhemsidan.


Vad var den största utmaningen?

Den största utmaningen har utan tvekan vart att planera min tid, om det är något som jag lärt mig under året är att jag inte är lika bra på det som jagtrodde hehe, självinsikt much.


På vilket sätt har denna post varit utvecklande för dig?

Det har vart oerhört utvecklande att arbeta tillsammans i en grupp på det vis som en styrelse gör och det är erfarenhet som man tar med sig in i vuxenlivet. Dessutom är det utvecklande att ställas inför utmaningar som jag mest troligen aldrig ställts inför om jag inte tagit på mig posten. Just det gör att man växer som person och har gjort att jag lärt mig hur man arbetar med ett större projekt som exempelvis hemsidan, att strukturera upp min tid och att ingen utmaning är för stor.

 
Berätta om ett roligt minne från året.

Under året kan jag faktiskt inte komma på något som vart tråkigt, frustrerande ibland, men aldrig tråkigt. Mitt roligaste minne måste ju vara hur vi gick för att stänga ned TBi-portalen för att komma tillbaks med en 10kg tung platta av metall till kontoret. Inte långt efter kommer ju minnet av att kasta snö på mackan och att lära känna alla fantastiska människorna i styret.


Främsta anledningen till att man ska söka din post?

Den absolut främsta anledningen att söka till Info-C är enligt mig att du lär dig så mycket om dels dig själv, hur man arbetar i en grupp men också om saker som du aldrig trodde att du skulle behöva lära dig som du uppskattar att du nu gjort. Det är dels väldigt meriterande och ger bra erfarenhet inför framtiden. Dessutom har du som nästa års Info-C möjligheten att utveckla sektionens sociala medier, informationsspridningen och arbeta med hemsidan som är väldigt roligt.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.